بر اساس:همهبدون جواب هاپاسخ داده شده هابسته شده هابی پاسخ ها
تنگی نفس و خمیازه زیاد
پاسخ داده شده هاAmirabbas Khaleghi پرسید ۱ سال پیش • 
۴۲۷ بازدید۰ پاسخ ها۰ رای ها