بر اساس:همهبدون جواب هاپاسخ داده شده هابسته شده هابی پاسخ ها
تنگی نفس و خمیازه زیاد
پاسخ داده شده هاAmirabbas Khaleghi پرسید ۷ ماه پیش • 
۴۲۳ بازدید۰ پاسخ ها۰ رای ها