به وبسایت رسمی پروفسور ماندگار خوش آمدید

پرفسور دکتر محمدحسین ماندگار فوق تخصص جراحی قلب و عروق

پــرفـســور دکتـر محمــدحسیـن مـانــدگار فـوق تخـصـص جـراحی قـلـب و عــروق در سـال ۱۹۵۴ میــلادی در تـهــران مـتــولــد شـــد.وی تـحـصـیــات ابـتــدایـــی و دبیــرستــان خــود را در تـهــران گــذرانــد و از ســـال ۱۹۷۲ میلادی در رشته پزشکی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد.پروفسور محمد حسیـن مانـدگار تحصیـلات تخصصی جراحی را بین سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ میــلادی در دانشگاه تهران تکمیل کرد.و و فوق تخصص جـراحی قـلب و عـروق را نیز در سال ۱۹۸۷ میــلادی در همین دانشگاه به اتمام رساند.

فعالیت ها

جراحی بیماریهای عروق کرونر


جراحی بیماریهای عروق کرونر شامل :

بای پس تنگیها و یا انسدادهای عروق کرونر قلب

جراحی بیماران مبتلا به سکته های قلبی

جراحی بیماریهای دریچه های قلب


جراحی بیماریهای دریچه قلب شامل :

جراحی ترمیمی و یا تعویض دریچه های میترال

آئورت ،پول مونر ،و درمان جراحی بیماریهای روماتیسم قلبی

جراحی بیماریهای عروق کرونر


جراحی بیماریهای مادرزادی قلب شامل :

ترمیم وتصحیح بیماریهای مادرزادی قلبی

تنگی دریچه ها ،سوراخ بین دو دهلیز و دو بطن

بیماریهای سیانوزدهنده قلبی

جابه جایی عروق بزرگ و …

جراحی بیماریهای عروق بزرگ و عروق گردن


جراحی بیماریهای عروق بزرگ و عروق گردن شامل :

تصحیح،ترمیم و یا تعویض ریشه آئورت

و یا بیماریهای عروق گردنی

و یا آئورت قفسه سینه و آئورت شکمی و عروق بزرگ اندامها

جراحی پیوند قلب


انجام جراحیهای بزرگ پیوند قلب و پیوند قلب و

ریه در سنین مختلف و براساس معیارهای AHA

جراحی بیماریهای عروق بزرگ و عروق گردن


جراحی بیماریهای عروق بزرگ و عروق گردن شامل :

تصحیح،ترمیم و یا تعویض ریشه آئورت

و یا بیماریهای عروق گردنی

و یا آئورت قفسه سینه و آئورت شکمی و عروق بزرگ اندامها

جراحی های نوین قلبی


جراحی آندوواسکولار یا استنت گذاری عروق بزرگ

(عروق آئورت شکمی و قفسه سینه و عروق گردن “کاروتیدها”

جراحی اریتمی های قلبی و تعبیه پیس


جراحیهای نوین قلبی

(براساس تکنیکهای پیشرفته و انجام جراحیهای بسته )

جراحی بیماریهای تومرال قلب


جراحی بیماریهای تومورال قلب شامل

جراحی تومورهای اولیه قلبی(میگزوم)

و یا تومورهای ثانویه قلب (متاستاتیک)

ارایه خدمات و اموزشهای بازتوانی پس از جراحی قلب و پیشگیری از بیماری


ارائه خدمات و آموزشهای بازتوانی پس از جراحی قلب ودستورالعملهای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی ،تشکیل کلاسهای پرسش و پاسخ با حضور کارشناس بازتوانی ،انجام مشاوره های قلبی قبل و پس از جراحی ،کنترل عوامل خطر و ریسک فاکتورها در کلیه بیماران قلبی ،ارائه کتب و فیلمهای آموزشی جهت بیماران قلبی و یا پس از جراحی

تزریق سلولهای بنیادی


تزریق سلولهای بنیادی به روشهای مختلف

از طریق کاتتر آنژیوگرافی و یا تزریق مستقیم حین جراحی قلب

برای بهبود عملکرد قلب در بیماران نارسایی قلبی

جراحی TAVI یا تعویض دریچه آئورت از طریق کشاله ران


انجام جراحی تعویض TAVI و یا تعویض دریچه آئورت از طریق کشاله ران

(یک روش فوق پیشرفته تعویض دریچه آئورت بدون نیاز به بازشدن قفسه

سینه و با حداقل زمان بستری در بیمارستان

گالری


تصاویر دکتر ماندگار در بیمارستان


دکتر ماندگار، عمل ترمیم دو دریچه


عمل تعویض دو دریچه در بیمار مبتلا به رماتیسم

دسترسی سریع به شبکه های اجتماعی