بر اساس:همهبدون جواب هاپاسخ داده شده هابسته شده هابی پاسخ ها
ویروس کرونا و نارسایی دریچه قلب
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۱۱ ماه پیش • 
۵۲۷ بازدید۱ پاسخ ها رای ها
قلب
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۱۱ ماه پیش • 
۴۴۴ بازدید۱ پاسخ ها۰ رای ها
تنگی نفس و خمیازه زیاد
پاسخ داده شده هاAmirabbas Khaleghi پرسید ۱ سال پیش • 
۴۲۶ بازدید۰ پاسخ ها۰ رای ها
آوریسم آئورت صعودی
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۱۱ ماه پیش • 
۴۴۲ بازدید۱ پاسخ ها۰ رای ها