بر اساس:همهبدون جواب هاپاسخ داده شده هابسته شده هابی پاسخ ها
ویروس کرونا و نارسایی دریچه قلب
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۴ ماه پیش • 
۴۱۲ بازدید۱ پاسخ ها رای ها
قلب
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۴ ماه پیش • 
۳۳۴ بازدید۱ پاسخ ها۰ رای ها
تنگی نفس و خمیازه زیاد
پاسخ داده شده هاAmirabbas Khaleghi پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۳۲ بازدید۰ پاسخ ها۰ رای ها
آوریسم آئورت صعودی
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۴ ماه پیش • 
۴۰۲ بازدید۱ پاسخ ها۰ رای ها