بر اساس:همهبدون جواب هاپاسخ داده شده هابسته شده هابی پاسخ ها
ویروس کرونا و نارسایی دریچه قلب
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۱۰ ماه پیش • 
۴۳۶ بازدید۱ پاسخ ها رای ها
قلب
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۱۰ ماه پیش • 
۳۵۹ بازدید۱ پاسخ ها۰ رای ها
تنگی نفس و خمیازه زیاد
پاسخ داده شده هاAmirabbas Khaleghi پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۵۸ بازدید۰ پاسخ ها۰ رای ها
آوریسم آئورت صعودی
جواب دادناهید باغشاهیناهید باغشاهی جواب داده شده در ۱۰ ماه پیش • 
۳۶۸ بازدید۱ پاسخ ها۰ رای ها