بیمارستان دی بیمار با سابقه جراحی در پوزیشن تریکوسپید از نوع mosaic medtronic 27 کاندید tricuspid valve in valve replacement و conscious sedation قرار گرفت و دریچه ی sapien 3 سایز ۲۶ با موفقیت جایگذاری گردید.

بیمارستان دی بیمار با سابقه جراحی در پوزیشن تریکوسپید از نوع mosaic medtronic 27 کاندید tricuspid valve in valve replacement و conscious sedation قرار گرفت و دریچه ی sapien 3 سایز ۲۶ با موفقیت جایگذاری گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *