بيمار قبلا دو بار عمل شده بوده و دريچه ميترال نسجي تخريب شده بود و در داخل اين دريچه از طريق شريان پا يك دريچه گذاشته شد و بيمار بخوبي ترخيص شد.

بیمار قبلا دو بار عمل شده بوده و دریچه میترال نسجی تخریب شده بود و در داخل این دریچه از طریق شریان پا یک دریچه گذاشته شد و بیمار بخوبی ترخیص شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *