جایگزینی دریچه فلزی بجای دریچه دولتی عفونی و حذف قسمت گشاد شده آءورت صعودی

استاد ماندگار در حال جراحی تعویض دریجه پولمونر

جراحی بیمار دارای سکته قلبی وسیع

جراحی بیمار با تعویض دودریچه

تعویض آءورت با شکاف کوچک

تعویض دریچه میترال و ترمیم آءورت

دکتر ماندگار .جراحی قلب

دکتر ماندگار .تعویض دریچه

دکتر ماندگار .حین آماده شدن برای جراحی قلب

دکتر ماندگار .تعویض دریچه تریکوسپید

دکتر ماندگار .حین آماده شدن برای جراحی قلب

دکتر ماندگار .جراح قلب

دستگاه پمپ قلب و ریه مصنوعی

بررسی اکوی بیمار قبل از شروع جراحی قلب

عمل جراحی دو دریچه بعلاوه Af Ablation با دستگاه کرایو

دکتر ماندگار، عمل ترمیم دو تا دریچه میترال و دریچه سه لتی

دکتر ماندگار، عمل تعویض دو دریچه در بیما مبتلا به رماتیسم پیشرفته قلبی

عمل تعویض دو دریچه در بیمار مبتلا به رماتیسم

عمل جراحی TAVI

دکتر ماندگار، عمل کرونری بای پاس

دکترماندگار، آنوریسم آئورت

دکترماندگار در حین جراحی قلب

دکترماندگار، انوریسم ائورت

نمونه کیست تیموس

دیورتیکول( زائده ) دهلیز راست

دکتر ماندگار

تعویض دریچه آئورت وترمیم آنوریسم آئورت صعودی

دکترماندگار در حین جراحی قلب

عمل تعویض دریچه قلب

دکترماندگار، انوریسم ائورت

جراحی ترمیم VSD

ترمیم دریچه آءورت

تعویض دریچه آءورت با دریچه فلزی

دکترماندگار حین آماده شدن برای جراحی قلب

ترمیم دریچه میترال

ترمیم و بستن vhd

دکترماندگار حین اماده شدن برای جراحی

عمل جراحی قلب توسط دکترماندگار

کاشت دریچه آئورت از راه کشاله ران

تعویض دریچه ائورت TAVI

تعویض دریچه ائورت TAVI

نحوه بازشدن دریچه های میترال تریکاسپ

تعیین محور قلب

دکتر ماندگار، عمل قلب باز

دکتر ماندگار، جراحی قلب باز بیمار ۵۵ ساله

دستگاه heart lung

دکتر ماندگار، پیوند عروق کرونر

دستگاه اکسیژناتور

ماشین heart lung که در عمل قلب باز مورد استفاده قر

دستکاه اکسیژناتور و دستگاه پمپ

دستگاه قلب و ریه مصنوعی

دکتر ماندگار، اتاق عمل جراحی قلب

خطرات قوز کردن

دکتر ماندگار، عمل دریچه قلب

دکتر ماندگار، جراحی دریچه قلب

دکتر ماندگار، جراحی نادر مادرزادی

دکتر ماندگار، جراحی نادر مادرزادی

چگونگی نگهداری قلب خارج از بدن

دکتر ماندگار،عمل دریچه

احیای قلبی ریوی (CPR)

ده روش طبیعی برای کاهش وزن

هولتر ٢۴ ساعته فشار خون

دکتر ماندگار، عمل کرونری بای پاس ،در بیمار ۵٩ ساله

دکتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت بادریچه بیولژیک

دکتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت

کرونری بای پاس در بیمار ٨٠ ساله بدون توقف قلب

کرونری بای پاس بدون توقف قلب،قلب در حال طپش

? علائم واثرات بیماریهای عروق کرونر قلب

کرونری بای پاس بدون توقف قلب،قلب در حال طپش

دکتر ماندگار، عمل مجدد تعویض دریچه ائورت

دکتر ماندگار، کرونری بای پاسپیوند ۵ رگ کرونر

دکتر ماندگار، ترمیم تنگی شریان کاروتید

دکتر ماندگار ، جراحی کرونری بای پاس

دکتر ماندگار، انسداد مادرزادی کرونری

استخوانهایتان را بشناسید

وضعیت ما بعد از ترک سیگار

روبات تقویت کننده قلب

تنگی آئورت

خونرسانی به مغز حیوانات پس از مرگ

دکتر ماندگار، جراحی قلب باز تعویض دریچه میترال

بهترین راندمان فعالیت های مختلف مغزی

تاثیر دیابت بر قلب و راههای پیشگیری

استنت چیست؟

فواید خنده

خداحافظی با سکته قلبی تا سال ۲۰۳۰

انیمیشن بسیار زیبا از چگونگی بازو بسته شدن دریچه

هنگام حمله ی قلبی چه اتفاقی می افتد؟

جملات زیبای استیون هاوکینگ

تفاوت. سکته قلبی و سکته مغزی

نحوه صحیح استفاده. از کلار گردنی

نحوی کارکرد قلب راببینید

بعد از خوردن نوشابه چه اتفاقی در بدن می افتد

تاثیر دیابت بر بیماری قلبی و راههای پیشگیری از آن

چگونه مغز خود را تقویت کنیم؟

چه طور اشعه _ایکس درون بدن را می بیند؟

نحوه برطرف کردن لخته خون در رگ توسط بالن

ماه آوریل، ماه اطلاع رسانی درباره اتیسم

انیمیشن جالب درباره مقایسه دیابت نوع ۱و۲

سی تی آنژیوگرافی روشی جهت بررسی وضعیت عروق قلبی

فرق بین حمله قلبی،سکته مغزی یاایست قلبی درچیست؟

بالن زدن در رگهای گرفته قلب

دکتر ماندگار، عمل جراحی کرونری با پاس

دکتر ماندگار، عمل قلب باز

علائم هشداردهنده سکته مغزیبشناسید.

دکتر ماندگار، عمل قلب باز

علل انسداد عروق پا

دکتر ماندگار، جراحی قلب باز

عمل پیوند کلیه

عمل کرونری بای پس

تعویض دریچه پولمونری ارتری بیمار با دریچه

پیس میکر دائم باطرى دائم در بیمار با بلوک کامل قلب

دکتر ماندگار، عمل مجدد کرونرى بای پاس

کرونرى باى پاس به روش قلب طپنده بدون توقف

دکتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت

دکتر ماندگار، عمل کرونرى بای پاس

دکتر ماندگار، بیمار ٩٠ ساله با بلوک کامل قلبى

(Transcatheter Aortic valvereplacement (TAVI

(Transcatheter Aortic valve replacement (TAVI

دکتر ماندگار، بیمارى میکسون دهلیز چپ

Beating CABG

عمل جراحى کرونرى باى پاس

عمل کرونری بای پاس و تعویض دریچه میترال

عمل همزمان تعویض دریچه آئورت و پیوند عروق کرونر

اماده کردن دریچه فلزی برای کارگذاری

CABG beating heart

قسمتی از دیواره بطن چپ که دچار سکته وسیعبود

برداشتن و ترمیم عضله قلب بدنبال سکته وسیع قلبی

دکتر ماندگار، ترمیم دریچه با رینگ مصنوعی

تعویض دریچه ائورت با دریچه فلزی

عمل همزمان تعویض دریچه آئورت و پیوند عروق کرونر

CABG+AVR

کرونری بای پاس به روش قلب تپنده

تعویض دریچه سه لتی با دریچه نسجى در بیمار

کرونری بای پاس پیوند ۴ رگ در بیمار با سکته قلبى

دکتر ماندگار، حین عمل جراحی

دکتر ماندگار، بیمار با سابقه رماتیسم قلبی

دکتر ماندگار، عمل کرونری بای پاس به روش قلب تپنده

عمل جراحی تعویض دریچه سه لتی ازطریق کشاله ران

دکتر ماندگار، عمل جراحی کرونری بای پاس

عمل جراحی کرونری بای پاس

عمل جراحی قلب باز

اماده شدن برای عمل جراحی قلب باز

دکتر ماندگار،ترمیم دریچه میترال

عمل جراحی کرونری پیوند چهار رگ کرونر

تعویض دریچه ائورت با نوع جدیدی از دریچه قلب

اولین عمل پیوند قلب در جهان

حمله قلبی

عمل جراحی تعویض دریچه با تنگی شدید از کشاله ران .

جراحی آنوریسم شکمی

جایگزینی دریچه فلزی بجای دریچه دولتی عفونی و حذف قسمت گشاد شده آءورت صعودی

جایگزینی دریچه فلزی بجای دریچه دولتی عفونی و حذف قسمت گشاد شده آءورت صعودی

جایگزینی دریچه فلزی بجای دریچه دولتی عفونی و حذف قسمت گشاد شده آءورت صعودی

جایگزینی دریچه فلزی بجای دریچه دولتی عفونی و حذف قسمت گشاد شده آءورت صعودی

جایگزینی دریچه فلزی بجای دریچه دولتی عفونی و حذف قسمت گشاد شده آءورت صعودی

استاد ماندگار در حال جراحی تعویض دریجه پولمونر

جراحی بیمار دارای سکته قلبی وسیع

جراحی بیمار با تعویض دودریچه

تعویض آءورت با شکاف کوچک

تعویض دریچه میترال و ترمیم آءورت

دکتر ماندگار .جراحی قلب

دکتر ماندگار .تعویض دریچه

دکتر ماندگار .حین آماده شدن برای جراحی قلب

دکتر ماندگار .تعویض دریچه تریکوسپید

دکتر ماندگار .حین آماده شدن برای جراحی قلب

دکتر ماندگار .جراح قلب

دستگاه پمپ قلب و ریه مصنوعی

بررسی اکوی بیمار قبل از شروع جراحی قلب

عمل جراحی دو دریچه بعلاوه Af Ablation با دستگاه کرایو

دکتر ماندگار، عمل ترمیم دو تا دریچه میترال و دریچه سه لتی

دکتر ماندگار، عمل تعویض دو دریچه در بیما مبتلا به رماتیسم پیشرفته قلبی

عمل تعویض دو دریچه در بیمار مبتلا به رماتیسم

عمل جراحی TAVI

دکتر ماندگار، عمل کرونری بای پاس

دکترماندگار، آنوریسم آئورت

دکترماندگار در حین جراحی قلب

دکترماندگار، انوریسم ائورت

نمونه کیست تیموس

دیورتیکول( زائده ) دهلیز راست

دکتر ماندگار

تعویض دریچه آئورت وترمیم آنوریسم آئورت صعودی

دکترماندگار در حین جراحی قلب

عمل تعویض دریچه قلب

دکترماندگار، انوریسم ائورت

جراحی ترمیم VSD

ترمیم دریچه آءورت

تعویض دریچه آءورت با دریچه فلزی

دکترماندگار حین آماده شدن برای جراحی قلب

ترمیم دریچه میترال

ترمیم و بستن vhd

دکترماندگار حین اماده شدن برای جراحی

عمل جراحی قلب توسط دکترماندگار

کاشت دریچه آئورت از راه کشاله ران

تعویض دریچه ائورت TAVI

تعویض دریچه ائورت TAVI

نحوه بازشدن دریچه های میترال تریکاسپ

تعیین محور قلب

دکتر ماندگار، عمل قلب باز

دکتر ماندگار، جراحی قلب باز بیمار ۵۵ ساله

دستگاه heart lung

دکتر ماندگار، پیوند عروق کرونر

دستگاه اکسیژناتور

ماشین heart lung که در عمل قلب باز مورد استفاده قر

دستکاه اکسیژناتور و دستگاه پمپ

دستگاه قلب و ریه مصنوعی

دکتر ماندگار، اتاق عمل جراحی قلب

خطرات قوز کردن

دکتر ماندگار، عمل دریچه قلب

دکتر ماندگار، جراحی دریچه قلب

دکتر ماندگار، جراحی نادر مادرزادی

دکتر ماندگار، جراحی نادر مادرزادی

چگونگی نگهداری قلب خارج از بدن

دکتر ماندگار،عمل دریچه

احیای قلبی ریوی (CPR)

ده روش طبیعی برای کاهش وزن

هولتر ٢۴ ساعته فشار خون

دکتر ماندگار، عمل کرونری بای پاس ،در بیمار ۵٩ ساله

دکتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت بادریچه بیولژیک

دکتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت

کرونری بای پاس در بیمار ٨٠ ساله بدون توقف قلب

کرونری بای پاس بدون توقف قلب،قلب در حال طپش

? علائم واثرات بیماریهای عروق کرونر قلب

کرونری بای پاس بدون توقف قلب،قلب در حال طپش

دکتر ماندگار، عمل مجدد تعویض دریچه ائورت

دکتر ماندگار، کرونری بای پاسپیوند ۵ رگ کرونر

دکتر ماندگار، ترمیم تنگی شریان کاروتید

دکتر ماندگار ، جراحی کرونری بای پاس

دکتر ماندگار، انسداد مادرزادی کرونری

استخوانهایتان را بشناسید

وضعیت ما بعد از ترک سیگار

روبات تقویت کننده قلب

تنگی آئورت

خونرسانی به مغز حیوانات پس از مرگ

دکتر ماندگار، جراحی قلب باز تعویض دریچه میترال

بهترین راندمان فعالیت های مختلف مغزی

تاثیر دیابت بر قلب و راههای پیشگیری

استنت چیست؟

فواید خنده

خداحافظی با سکته قلبی تا سال ۲۰۳۰

انیمیشن بسیار زیبا از چگونگی بازو بسته شدن دریچه

هنگام حمله ی قلبی چه اتفاقی می افتد؟

جملات زیبای استیون هاوکینگ

تفاوت. سکته قلبی و سکته مغزی

نحوه صحیح استفاده. از کلار گردنی

نحوی کارکرد قلب راببینید

بعد از خوردن نوشابه چه اتفاقی در بدن می افتد

تاثیر دیابت بر بیماری قلبی و راههای پیشگیری از آن

چگونه مغز خود را تقویت کنیم؟

چه طور اشعه _ایکس درون بدن را می بیند؟

نحوه برطرف کردن لخته خون در رگ توسط بالن

ماه آوریل، ماه اطلاع رسانی درباره اتیسم

انیمیشن جالب درباره مقایسه دیابت نوع ۱و۲

سی تی آنژیوگرافی روشی جهت بررسی وضعیت عروق قلبی

فرق بین حمله قلبی،سکته مغزی یاایست قلبی درچیست؟

بالن زدن در رگهای گرفته قلب

دکتر ماندگار، عمل جراحی کرونری با پاس

دکتر ماندگار، عمل قلب باز

علائم هشداردهنده سکته مغزیبشناسید.

دکتر ماندگار، عمل قلب باز

علل انسداد عروق پا

دکتر ماندگار، جراحی قلب باز

عمل پیوند کلیه

عمل کرونری بای پس

تعویض دریچه پولمونری ارتری بیمار با دریچه

پیس میکر دائم باطرى دائم در بیمار با بلوک کامل قلب

دکتر ماندگار، عمل مجدد کرونرى بای پاس

کرونرى باى پاس به روش قلب طپنده بدون توقف

دکتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت

دکتر ماندگار، عمل کرونرى بای پاس

دکتر ماندگار، بیمار ٩٠ ساله با بلوک کامل قلبى

(Transcatheter Aortic valvereplacement (TAVI

(Transcatheter Aortic valve replacement (TAVI

دکتر ماندگار، بیمارى میکسون دهلیز چپ

Beating CABG

عمل جراحى کرونرى باى پاس

عمل کرونری بای پاس و تعویض دریچه میترال

عمل همزمان تعویض دریچه آئورت و پیوند عروق کرونر

اماده کردن دریچه فلزی برای کارگذاری

CABG beating heart

قسمتی از دیواره بطن چپ که دچار سکته وسیعبود

برداشتن و ترمیم عضله قلب بدنبال سکته وسیع قلبی

دکتر ماندگار، ترمیم دریچه با رینگ مصنوعی

تعویض دریچه ائورت با دریچه فلزی

عمل همزمان تعویض دریچه آئورت و پیوند عروق کرونر

CABG+AVR

کرونری بای پاس به روش قلب تپنده

تعویض دریچه سه لتی با دریچه نسجى در بیمار

کرونری بای پاس پیوند ۴ رگ در بیمار با سکته قلبى

دکتر ماندگار، حین عمل جراحی

دکتر ماندگار، بیمار با سابقه رماتیسم قلبی

دکتر ماندگار، عمل کرونری بای پاس به روش قلب تپنده

عمل جراحی تعویض دریچه سه لتی ازطریق کشاله ران

دکتر ماندگار، عمل جراحی کرونری بای پاس

عمل جراحی کرونری بای پاس

عمل جراحی قلب باز

اماده شدن برای عمل جراحی قلب باز

دکتر ماندگار،ترمیم دریچه میترال

عمل جراحی کرونری پیوند چهار رگ کرونر

تعویض دریچه ائورت با نوع جدیدی از دریچه قلب

اولین عمل پیوند قلب در جهان

حمله قلبی

عمل جراحی تعویض دریچه با تنگی شدید از کشاله ران .

جراحی آنوریسم شکمی