بیماران عزیز میتوانند جهت ارتباط باما دربیمارستانها از طریق زیر اقدام نمایند


ساعات کار مطب

روزهای زوج ۲ بعدازظهر تا ۸ شب

روزهای سه شنبه ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر

 


تلفن های تماس

+۹۸ (۲۱) ۸۸۷۹۳۰۰۰ – ۲
آقای جلیلی ۰۹۱۲۱۰۲۳۳۳۶
( رابط بیمارستان دی جهت بستری )


آقای موسوی ۰۹۱۲۱۲۰۱۹۷۷
( رابط بیمارستان کسرا و لاله جهت بستری )


خانم باغ شاهی ۰۹۳۵۱۴۹۷۵۶۴
( رابط مطب )


خانم پیغمبرزاده ۰۹۱۲۳۱۹۲۵۴۸
( رابط مطب )


آدرس مطب

خیابان ولیعصر خیابان عباسپور (توانیر)
ساختمان شماره ۴ طبقه سوم واحد ۱۵

بیماران عزیز میتوانند جهت ارتباط باما از طریق فرم زیر اقدام نمایند