اطلاعات بیمارستان دی

آدرس بیمارستان
تهران، خیابان ولیعصر، نبش شهید عباسپور

تلفن بیمارستان
۱۹ – ۸۸۷۹۷۱۱۱

شماره رابط بیمارستان
آقای جلیلی ۰۹۱۲۱۰۲۳۳۳۶ ( رابط بیمارستان دی جهت بستری )

اطلاعات بیمارستان کسری

آدرس بیمارستان
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری تهران

تلفن بیمارستان
۸۸۸۸۷۷۴۴ – ۸۲۱۱۱۰۰۰

شماره رابط بیمارستان
آقای موسوی ۰۹۱۲۱۲۰۱۹۷۷ ( رابط بیمارستان کسرا جهت بستری )

اطلاعات بیمارستان لاله

آدرس بیمارستان
تهران،شهرک غرب،فاز ۵،خیابان سیمای ایران،نبش فلامک جنوبی

تلفن بیمارستان
۸۸۵۶۳۰۲۰ ، ۸۸۵۷۱۰۶۵ ،۸۸۳۶۹۸۶۲

شماره رابط بیمارستان
آقای موسوی ۰۹۱۲۱۲۰۱۹۷۷ ( رابط بیمارستان لاله جهت بستری )