کتاب پزشکی کتاب جدید درباره جراحی قلب و عروق قلبی

کتابهای پروفسور دکتر محمدحسین ماندگار

آندوکاردیت عفونی
آندوکاردیت عفونی
مشاهده
تشخیص و درمان بیماری های دریچه ای قلب
تشخیص و درمان بیماری های دریچه ای قلب
مشاهده
دوران نقاهت پس از جراحی قلب
دوران نقاهت پس از جراحی قلب
مشاهده
مراقبت های قلبی و عروقی
مراقبت های قلبی و عروقی
مشاهده
تازه های قلب و عروق
تازه های قلب و عروق
مشاهده
دریچه های مصنوعی قلب و پیشگیری از اندوکاردیت باکترایال
دریچه های مصنوعی قلب و پیشگیری از اندوکاردیت
مشاهده
سندرم متابولیک
سندرم متابولیک
مشاهده
تغذیه سالم غذاها و دسر های رژیمی برای بیماران قلبی
تغذیه سالم
مشاهده
دوران نقاهت پس از جراحی قلب
مشاهده
راهنمای مصرف دارو های ضد انعقادی کنترل PT.INR
مشاهده