دکتر ماندگار

تصاویر دکتر ماندگار در بیمارستان

تصاویر جراحی در اتاق عمل دکتر ماندگار

سایر تصاویر

تصاویر قدیمی دکتر ماندگار

دکترماندگار در حین جراحی قلب

دکترماندگار در حین جراحی قلب

دكتر ماندگار، قله عبرت ، روستاي نوا

دكتر ماندگار، قله عبرت ، روستاي نوا

دکترماندگار، جراحی دریچه

دکترماندگار، جراحی دریچه

کنگره بيمارستان رضوي ،مشهد  اذر ١٣٩٧

کنگره بيمارستان رضوي ،مشهد اذر ١٣٩٧

کنگره بيمارستان رضوي ،مشهد  اذر ١٣٩٧

کنگره بيمارستان رضوي ،مشهد اذر ١٣٩٧

کنگره بيمارستان رضوي ،مشهد  اذر ١٣٩٧

کنگره بيمارستان رضوي ،مشهد اذر ١٣٩٧

دكتر ماندگار، اتاق عمل جراحي قلب حين عمل جراحي

دكتر ماندگار، اتاق عمل جراحي قلب حين عمل جراحي

دكتر ماندگار، كنگره ساليانه EACTS

دكتر ماندگار، كنگره ساليانه EACTS

دكتر ماندگار، كنگره ساليانه EACTS

دكتر ماندگار، كنگره ساليانه EACTS @DrMandegar

👆👆دكتر ماندگار، انسداد مادرزادي كرونري به همراه ترميم و تعويض دريچه ائورت

دكتر ماندگار، انسداد مادرزادي كرونري به همراه

دکترماندگار جراحی کرونربای پس

دکترماندگار جراحی کرونربای پس

دكتر ماندگار ، جراحي دريچه

دكتر ماندگار ، جراحي دريچه

دكتر ماندگار،

دكتر ماندگار

كرونري باي پاس بدون توقف قلب،  قلب در حال طپش و  پيوند چهار رگ كرونر  انجام شد.

كرونري باي پاس بدون توقف قلب، قلب در حال طپش

دكتر ماندگار، بيمار با ضايعه سه دريچه تحت عمل قرار گرفت و با موفقيت با فشار خون خوب به بخش مراقبت ويژه منتقل شد.

دكتر ماندگار، بيمار با ضايعه سه دريچه تحت عمل قرار

دكتر ماندگار، عمل مجدد تعويض دريچه ائورت '

دكتر ماندگار، عمل مجدد تعويض دريچه ائورت '

دكتر ماندگار، كرونري باي پاس  پيوند ٥ رگ كرونر @DrMandegar

دكتر ماندگار، كرونري باي پاس پيوند ٥ رگ كرونر

دكتر ماندگار، حين عمل جراحي قلب

دكتر ماندگار، حين عمل جراحي قلب

دكتر ماندگار، دومين كنگره بين المللي سندرم هاي حاد كرونري ايران تيرماه ١٣٩٧ تبريز

دكتر ماندگار، دومين كنگره بين المللي سندرم هاي حاد

دكتر ماندگار    وارنگه رود

دكتر ماندگار وارنگه رود

دکتر ماندگار، قلعه انگمار ، خط الراس دوبرار

دکتر ماندگار، قلعه انگمار ، خط الراس دوبرار

صعود قله ازادكوه ، يكروزه از مسير كلاك  ارتفاع ٤٣٥٥ متر ٢٢ كيلومتر ، ١٢ ساعت رفت و برگشت

صعود قله ازادكوه ، يكروزه از مسير كلاك ارتفاع ٤٣٥

دكتر ماندگار، عمل كرونري باي پاس ،در بيمار ٥٩ ساله با پيوند ٥ رگ كرونر

دكتر ماندگار، عمل كرونري باي پاس ،در بيمار ٥٩ ساله

دكتر ماندگار، تعويض دريچه ائورت بادريچه بيولژيك