دکتر ماندگار

تصاویر دکتر ماندگار در بیمارستان

تصاویر جراحی در اتاق عمل دکتر ماندگار

سایر تصاویر

تصاویر قدیمی دکتر ماندگار

دکترماندگار در حین جراحی قلب

دکترماندگار در حین جراحی قلب

دكتر ماندگار، قله عبرت ، روستاي نوا

دكتر ماندگار، قله عبرت ، روستاي نوا

دكتر ماندگار، دومين كنگره بين المللي سندرم هاي حاد كرونري ايران تيرماه ١٣٩٧ تبريز

دكتر ماندگار، دومين كنگره بين المللي سندرم هاي حاد