پرفسور دکتر محمدحسین ماندگار فوق تخصص جراحی قلب و عروق

بیمارستان ها

بیمارستان دی

آدرس: ولیعصر، ابتدای توانیر

بيمارستان كسری

آدرس: ميدان آرژانتين، خيابان الوند

بيمارستان لاله

آدرس: شهرك غرب ، فاز ٥، خ سيمای ايران

بيمارستان شريعتی

آدرس: تقاطع جلال ال احمد با كارگر شمالی