هولتر چیست؟

جزئیات خبر

هولتر یا پایشگر نوار قلب چیست؟

هولتر ریتم كه در واقع عبارت كامل آن پايشگر نوار قلب است ، براي تشخيص بي‌نظمي‌ها و تپش قلب بیمار درطول شبانه روز به كار مي‌رود . در این روش نوارقلب یا کارکرد الکتریکی قلب بیمار در طول 24 تا 48 ساعت ویا یک هفته به صورت شبانه روزی و ممتد در خارج از مرکزدرمانی و در حین فعالیت ، استراحت و زندگی روزمره بیمار ، برروی یک دستگاه کوچک ثبت و ضبط می شود . این دستگاه ضبط کوچک که تقريباً به اندازه مدل‌هاي بزرگ تلفن همراه است ، توسط تعدادي سيم به چسب‌هايي روي تنه بيمار چسبانده شده و با او حمل میشود . اگر درحین اين مدت هر گونه بي‌نظمي و یا وقوع حوادث قلبی ویا تپش قلب غیرعادی حتی برای چند ثانیه ایجاد شود ، بلافاصله ثبت و ضبط مي‌شود و بعدا  پزشك متخصص قلب مي‌تواند آنها را دیده و بررسی نمایدو چگونگی وقوع حوادث قلبی و بی نظمی های قلبی را متوجه شود . این روش  برای افرادی استفاده می ‌شود که در طول شبانه روز فقط لحظات یا دقایق کوتاهی دچار مشکل قلبی می ‌شوند و در بقیه زمان ‌ها مشکل واضحی ندارند.

بيمار پس از 24 تا 48 ساعت به درمانگاه تخصصی قلب بازگشته و در آن جا پس از جدا كردن الكترودها و سيم‌ها، دستگاه هولتر را به يك رايانه متصل مي‌سازند که نرم افزار ويژه هولتر ، ضمن استفاده از فيلترهاي نرم افزاري خود اطلاعات ثبت شده در هولتر را آناليز  و قسمت‌هاي مهم آن را به‌صورت نوار قلب نشان مي‌دهد. اين گزارش به‌طور معمول توسط چاپگر متصل به رايانه، چاپ و نسخه‌اي از آن به بيمار تحويل داده می شود.

هولترمانیتورینگ ریتم تا 48 ساعت و یک هفته در مواقعی كمك كننده است كه حملات ‏مكرر طپش قلب و یا سنكوپ وجود داشته باشد . درصورتی كه تعداد این حملات كم ‏باشد (مثلا یكبار در ماه و یا در سال) ثبت كننده های دیگر مانند Event Recorder و  Loop Recorder ‏ (برای مدت یك ماه) و یا ثبت كننده های كاشتنی در داخل بدن (برای 18 ماه)  مورد نیاز می باشد .

هولتر مانیتورینگ فشار خون :

در این روش دستگاه فشار سنج کوچک و مخصوصی ابتدا توسط رایانه برنامه ریزی و تنظیم شده و سپس به بیمار متصل می شود . به نحوی که دائم با وی حمل میگردد تا در فواصل و زمانهای تعیین شده به مدت 24 الی 48 ساعت درحالیکه بیمار به فعالیتهای معمول و روزمره خود مشغول میباشد ،  فشار خون و تعداد ضربان قلب وی را اندازه گیری و ضبط نماید . پس از 24 یا 48 ساعت بیمار به درمانگاه تخصصی قلب بازمیگردد .

پس از بازکردن دستگاه ازبیمارو اتصال آن به رایانه ،کلیه اطلاعات مربوط به فشارخون و ضربان قلب ضبط شده در ساعات مختلف شبانه روز گذشته ، توسط نرم افزارمخصوصی آنالیز و هم بصورت عددی در جداول مختلف و هم بصورت منحنی های گوناگون نمایش داده میشود که نسخه ای از آن جهت ارائه به پزشک متخصص قلب توسط چاپگر متصل به رایانه تهیه و به بیمارتحویل میگردد . از این روش در موارد زیر می‌توان استفاده کرد:

1- افرادی که با مراجعه به پزشک ویا حضور در محیط های درمانی به علت استرس به طور موقتی و کاذب دچار افزایش فشار خون می‌شوند .

2- تشخیص نوسانات فشار خون در طول شب و روز

3- تصمیم گیری برای شروع دارو  برای بیماران    

4- بررسی اثر داروهای تنظیم کننده فشار خون تجویزشده برای بیمار و اطمینان از موثر بودن دارو در طول 24 ساعت

5- ارزیابی فشارخون مقاوم به دارو

6- بررسی علایم همراه با فشار خون بالا

7- بررسی نوسانات فشار خون و نبض درحین کارهای روزانه

8- بررسی فشار خون در زمان حاملگی

هولترمانیتورینگ ریتم و هولترمانیتورینگ فشارخون :

1- هولتر مانیتورینگ ریتم  و یا ضربان :  هولتر ریتم كه در واقع عبارت كامل آن پايشگر نوار قلب است ، براي تشخيص بي‌نظمي‌ها و تپش قلب بیمار درطول شبانه روز به كار مي‌رود.
در این روش نوارقلب یا کارکرد الکتریکی قلب بیمار در طول 24 تا 48  ساعت ویا یک هفته به صورت  شبانه روزی و ممتد در خارج از مرکزدرمانی و در حین فعالیت ، استراحت  و زندگی روزمره بیمار ، برروی یک دستگاه کوچک ثبت و ضبط می شود . این دستگاه ضبط کوچک که تقريباً به اندازه مدل‌هاي بزرگ تلفن همراه است ، توسط تعدادي سيم به چسب‌هايي  روي تنه بيمار چسبانده شده و با او حمل میشود . اگر درحین اين مدت هر گونه بي‌نظمي و یا وقوع حوادث قلبی ویا تپش قلب غیرعادی حتی برای چند ثانیه ایجاد شود ، بلافاصله ثبت و ضبط مي‌شود و بعدا  پزشك متخصص قلب مي‌تواند آنها را دیده و بررسی نمایدو چگونگی وقوع حوادث قلبی و بی نظمی های قلبی را متوجه شود . این روش  برای افرادی استفاده می ‌شود که در طول شبانه روز فقط لحظات یا دقایق کوتاهی دچار مشکل قلبی می ‌شوند و در بقیه زمان ‌ها مشکل واضحی ندارند.بيمار پس از 24 تا 48 ساعت نزد درمانگاه تخصصی قلب بازگشته و در آن جا پس از جدا كردن الكترودها و سيم‌ها، دستگاه هولتر را به يك رايانه متصل مي‌سازند که نرم افزار ويژه هولتر ، ضمن استفاده از فيلترهاي نرم افزاري خود اطلاعات ثبت شده در هولتر را آناليز  و قسمت‌هاي مهم آن را به‌صورت نوار قلب نشان مي‌دهد. اين گزارش به‌طور معمول توسط چاپگر متصل به رايانه، چاپ و نسخه‌اي از آن به بيمار تحويل داده می شود. 

هولترمانیتورینگ ریتم تا 48 ساعت و یک هفته در مواقعی كمك كننده است كه حملات ‏مكرر طپش قلب و یا سنكوپ وجود داشته باشد.
درصورتی كه تعداد این حملات كم ‏باشد (مثلا یكبار در ماه و یا در سال) ثبت كننده های دیگر مانند Event Recorderو  Loop Recorder‎‏ (برای مدت یك ماه) و یا ثبت كننده های كاشتنی در داخل بدن (برای 18 ماه)  مورد نیاز می باشد .   2- هولتر مانیتورینگ فشار خون :  در این روش دستگاه فشار سنج کوچک و مخصوصی ابتدا توسط رایانه برنامه ریزی و تنظیم شده و سپس به بیمار متصل می شود .به نحوی که دائم با وی حمل میگردد تا در فواصل و زمانهای تعیین شده به مدت 24 الی 48 ساعت درحالیکه بیمار به فعالیتهای معمول و روزمره خود مشغول میباشد ، فشار خون و تعداد ضربان قلب وی را اندازه گیری و ضبط نماید . پس از 24 یا 48 ساعت بیمار به درمانگاه تخصصی قلب بازمیگردد .پس از بازکردن دستگاه ازبیمارو اتصال آن به رایانه ،کلیه اطلاعات مربوط به فشارخون و ضربان قلب ضبط شده در ساعات مختلف شبانه روز گذشته ، توسط نرم افزارمخصوصی آنالیز و هم بصورت عددی در جداول مختلف و هم بصورت منحنی های گوناگون نمایش داده میشود که نسخه ای از آن جهت ارائه به پزشک متخصص قلب توسط چاپگر متصل به رایانه تهیه و به بیمارتحویل میگردد . از این روش در موارد زیر می‌توان استفاده کرد :
–  افرادی که با مراجعه به پزشک ویا حضور در محیط های درمانی به علت استرس به طور موقتی و کاذب دچار افزایش فشار خون می‌شوند . 
تشخیص نوسانات فشار خون در طول شب و روز
–  تصمیم گیری برای شروع دارو  برای بیماران     
بررسی اثر داروهای تنظیم کننده فشار خون تجویزشده برای بیمار و  اطمینان از موثر بودن دارو در طول 24 ساعت
ارزیابی فشارخون مقاوم به دارو 
بررسی علایم همراه با فشار خون بالا
بررسی نوسانات فشار خون و نبض درحین کارهای روزانه
بررسی فشار خون در زمان حاملگی

اشتراک در:

تگ ها : پزشکی, هولترمانیتورینگ, آنژیو, آنژیوگرافی, فلوروسکوپی, بیمار, عروق

دیدگاه ها
توجه ! برای ارسال دیدگاه می بایست، وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاه خود را بیان کنید