نارسایی مزمن کلیوی

جزئیات خبر

نارسایی مزمن کلیوی

نارسایی_مزمن_کلیوی
‏#CRF


📢📢 کم پروتئین ( درحد 4 صدم تا 6 صدم با ارزش بیولوژیک بالا مثل گوشت، شیر، تخم مرغ) ( ارشد)

📢📢پرکربوهیدرات(برای جلوگیری از ازبین رفتن توده عضلات)

📢📢 پرچربی( برای جلوگیری از ازبین رفتن عضله چربی گیاهی برای پیشگیری از بیماری قلبی بهتراست)


💟💟پرویتامین( مخصوصا ویتامین های محلول درآب مثل C, B)

💟💟 کم سدیم ( احتباس آب بدلیل فعال بودن سیستم رنین_آنژیوتانسین _آلدسترون درحد 1-2 گرم روزانه) دارند


💥💥بهترین شاخص برای اززیابی مایعات بدن BUN هست اگر BUN به بیشتر از 100 میلی رسید دربیماران کلیوی بایستی محدودیت پروتئین درحد کمتراز 20 گرم درشبانه روز بشه ( ارشد)

✔️✔️ کلسیم ( پوکی استخوان دارند وهیپوکلسمی مزمن، باید بصورت کربنات کلسیم ومکمل های ویتامین D مصرف کنند)

💥💥محدودیت فسفر درحد 6 دهم گرم، حتی فسفر اضافی ازطریق مکمل های هیدروکسید آلومینیوم باید دفع بشه

✔️✔️محدودیت مایعات ( درحد میزان برون ده بعلاوه 500 سی سی در روز)( ارشد) 


🔴🔴 روغن ذیتون دربیماران کلیوی ودیالیزی بدلیل پتاسیم بالا منع مصرف دارد


📢📢علایم سندرم عدم تعادل حین دیالیز:


☑️☑️ دراولین جلسات دیالیز اگر دور دستگاه زیاد باشد ومایع زیادی از بیمار گرفته شود بیمار دچار سندرم عدم تعادل میشود که دراینصورت باید دور دستگاه کم شود( ارشد)
☑️☑️ تهوع واستفراغ( بدلیل کاهش فشار)

☑️☑️ سردرد وسرگیجه

☑️☑️ کرامپ عضلانی ( دور دستگاهو کم میکنیم وزمان دیالیز رازیاد میکنیم)( ارشد امسال)

☑️☑️ تحریک پذیری وتشنج

☑️☑️درصورت تشنج قطع سریع دیالیز

اشتراک در:

تگ ها : نارسایی مزمن کلیوی-