10علامت قبل از وقوع حمله قلبی را بخاطر بسپارید

جزئیات خبر

10علامت قبل از وقوع حمله قلبی را بخاطر بسپارید

10 علامت قبل از وقوع حمله قلبی را بخاطر بسپارید 👇🏻

🔴سوزش سر دل 
⚪️درد در قسمت چپ بدن 
🔴خستگی سریع 
⚪️سرفه غیر قابل توقف
🔴تعریق غیر معمول
⚪️درد فک و گلو درد
🔴سرگیجه
⚪️تورم اندام
🔴تپش قلب
⚪️خر و پف

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار-جراحی قلب -حمله قلبی