عادات مضرتر از سیگارکشیدن

جزئیات خبر

عادات مضرتر از سیگارکشیدن

چند عادتی که از سیگار کشیدن هم مضرتر است:

_خوردن غذاهای سرخ کردنی
_خواب ناکافی
_غذا خوردن در مواقعی که گرسنه نیستیم

_مصرف زیاد غذاهای حاوی سدیم
سدیم که در مواد غذایی شور پیدا می شود، می تواند منجر به بیماری های قبلی عروقی شود. علاوه بر آن، این ماده باعث می شود که کلیه نتواند به درستی عمل کند

_صبحانه نخوردن

_نزدن کرم ضد آفتاب
_زل زدن به مانیتور برای چند ساعت
_وقت نگذراندن با اعضای خانواده

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار-جراحی قلب