دیگوکسین

جزئیات خبر

دیگوکسین


✔️✔️دیگوکسین هدایت ایمپالس را درگره AV آهسته میکند،  کاردیوتونیک است وقدرت انقباض قلب را زیاد میکندسبب کاهش ضربان قلب میشود بنابراین قبل ازدادن دیگوکسین اگر ضربان قلب کمتراز 60 بود داده نمیشود


🔵سطح درمانی دیگوکسین نیم تا 2 میلی گرم در سی سی هست


📢📢علایم مسمومیت بادیگوکسین :

🔴 بی اشتهایی، تهوع، استفراغ،خستگی،افسردگی( علایم اولیه)
🔴 تغییرات ریتم ( PVC های بای ژمینه،VT) 
🔴 سردرد،فراموشی،توهم بینایی ( دیدن هاله زرد)، تاری دید


💥💥 اثرات دیگوکسین درزمان هیپوکالمی،دیورتیک هیپومنیزیومی، هایپرناترمی، هیپرکلسمی تشدید واحتمال مسمومیت زیاد میشود


💥💥 دردرمان شایع ترین دیس ریتمی بطنی(Af) حاصل از نارسایی قلب استفاده میشود


📢📢درصورت مصرف همزمان :
وراپامیل، آمیودارون،کنیدین،بعلت افزایش سطح دارو دوز دیگوکسین تا پنجاه درصدکاهش باید کاهش داد

 

☑️☑️ آنتی اسیدها،رزین های متصل شونده به اسیدهای صفرای غلظت دیگوکسین راکاهش میدهند

 

☑️☑️ درتصمیم گیری برای قطع دارو تعیین فاصله PR ( طولانی میشود) مهمتراز کنترل نبض اپیکال است

 

💥💥درتاکی کاردی بطنی،فیبریلاسیون بطنی،نبض زیر 60 دیگوکسین نباید مصرف شود


💥💥برای تعیین دوز، حداقل 6_10 ساعت پس از آخرین دوز نمونه گیری میشود


🔴علایم مسمومیت درنوارقلب :

☑️ موج T معکوس
☑️ هلالی شدن قطعه ST( سبیل سالوادور)
☑️ افزایش PQ
☑️ برادیکاردی وبلوک درجه یک ودو

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار, دکترماندگار-دیگوکسین