مسمومیت با اکسیژن

جزئیات خبر

مسمومیت_با_اکسیژن

سمومیت با اکسیژن دربخش های ویژه مخصوصا دربیماران تحت تهویه مکانیکی درصورتیکه Fio2 دستگاه بیش از 50 درصد بمدت 24-48 ساعت باشد خطر مسمومیت با داروی اکسیژن عارض میشود

 

✔️✔️ استفاده از اکسیژن باغلظت 60 درصد به مدت 36 ساعت واکسیژن 100 درصد برای 6 ساعت باعث بروز مسمومیت با اکسیژن میشود

 


💥💥 علایم بصورت صدمه به غشا تنفسی. میکرو آتلکتازی ( آتلکتازی های کوچک)، دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) بروز میکند

💥💥 در بیماران تحت تهویه مکانیکی برای پیشگیری از مسمومیت بااکسیژن غلظت اکسیژن ( Fio2) را به زیر 50 درصد برسانید ومدت استفاده از اکسیژن را محدود کنید برای بالا بردن درصد اشباع اکسیژن ( Sao2) بجای بالا بردن Fio2 از پیپ ( PEEP) روی دستگاه استفاده کنید

💥💥 اکسیژن یک دارو ست پس برای هربیمار بدون دیسترس تنفسی وافت اشباع اکسیژن ( Spo2<90) لزومی به تجویز حتی با کانیول بینی نیست

 


📢📢 مسمومیت با اکسیژن خطرناکترین عارضه اکسیژن درمانی ست

📢📢 برای جلوگیری از صدمه غشاهای مخاطی راه های تنفسی، اکسیژن بصورت گرم ومرطوب وارد ریه بیمار شود 

📢📢 اکسیژن بشدت محترق است وخطر آتش سوزی دارد هنگام استفاده از اکسیژن از ایجاد هرگونه جرقه جلوگیری شود


☑️☑️ هیپروکسی ( Hyproxia) عارضه ایست که بدنبال مصرف اکسیژن با درصد بالا و مدت طولانی عارض میشود مصرف طولانی اکسیژن باعث تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن وصدمه به بافت اندوتلیال عروقی ریه وبروز عارضه صدمه حاد ریه ( Acute lung Ingery) میشود

☑️☑️ مهمترین منبع اطلاعاتی برای پیشگیری از مسمومیت با اکسیژن ABG است هدف این است که فشار اکسیژن آلویولی ( pao2) را درحد 60-90 میلی متر جیوه حفظ شود.

اشتراک در:

تگ ها : مسمومیت_با_اکسیژن