آلزایمر

جزئیات خبر

#آلزایمر

#آلزایمر

‏#Alzhimer 

1⃣اول : Amnesia
 🚩 فراموشی ، از دست دادن حافظه
♋️من کی ام ؟ اینجا کجاست ؟ تو کی هستی ؟


2⃣👈 دوم : Aphasia
 🚩 عدم قدرت تکلم
💚 ناتوانی در بیان کردن کلمات


3⃣👈 سوم : Agnosia
 مثلا پرسیدن اینکه اون صدای چیه؟
💚 ناتوانی در تشخیص اشیاء آشنا، مزه ها ،صداها و سایر حس ها 


4⃣👈چهارم : Apraxia
🚩 این خودکار چرا کار نمیکند(مثلا بجای خودکار با خط کش می نویسد)
💚 استفاده نادرست از اشیاء بخاطر ناتوانی در تشخیص آنها


5⃣👈پنجم : Anomia 
 چرا دوباره تماس گرفتی؟
(درصورتیکه اولین تماس با او گرفته شده است)
💚 ناتوانی در یادآوری نام اشخاص


✔️ نهایت آلزایمر به دمانس ختم میشود در دمانس اختلال شناختی وجود دارد اما در آلزایمر اختلال در یادآوری


💥 در سدیت کردن بیماران دارای اختلال شناختی در بخش های ویژه باید احتیاط لازم را بعمل آورد


📢 اختلاف دربافت مغز افراد سالم با آلزایمر در MRI :

☑️ قسمت مربوط به تکلم ( language)  درآلزایمر آتروفی شده است
☑️ قسمت مربوط به حافظه ( memory) وشیارهای مغز ( سلکوس)  عمیقتر وآتروفی شده است

 

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار- جراحی قلب