آپنه حین خواب

جزئیات خبر

آپنه حین خواب

آپنه_حین_خواب(sleep apnea)

‏#CPAP_MASK

✔️ انسدادی :

💥 قطع جریان هوا به علت انسداد حلق ( بزرگی زبان و شلی لیگامانهای اوروفارنکس)


✔️ مرکزی :

💥قطع تحریکات سیستم تنفسی ( شکستکی مهره گردنی C4)


✔️ مختلط :

💥 ترکیبی از هردو ( انسدادی، عصبی)

 

📢 بیشترین نوع آپنه حین خواب، ازنوع انسدادی ست ( افتادن زبان به ته حلق درپوزیشن سوپاین)
که شایع ترین علت آن آپنه حین خواب است( OSA)


✔️ آپنه انسدادی (obstructive Sleep Apnea) :

 عبارتست از خرخر بلند مدت به مدت 10 ثانیه یابیشتر وبیش از پنج بار درساعت که بدنبال آن فرد بایک تنفس عمیق وتکان دهنده فرد از خواب می پرد وعلت آن کاهش Pao2 ( فشاراکسیژن شریانی) است


🔮 تشخیص شامل تاریخچه وپلی سومنوگرافی( تست خواب)  است


✔️یکی از درمانهای غیرتهاجمی آپنه درخواب ومشکلات تنفسی مزمن استفاده از ماسک CPAP است اکثرا به صورت پرتابل به یک ژنراتور وصل میشود وبدون نیاز به اینتوباسیون دستگاه از طریق ماسک فیکس شده برروی صورت اکسیژن را بصورت فشار مثبت ومداوم بصورت کمکی وارد ریه بیمار میکند عارضه شایع به دلیل فیکس بودن ماسک روی صورت آسپیراسیون است

📢 دستگاهای ونتیلاتوری که مد غیرتهاجمی ( Non invasive)  دارند بدون اینتوباسیون دارای همچین قابلیتی هستند که از طریق ماسک CPAP با فشار اکسیژن را بدون اینتوباسیون وارد ریه بیمار می کنند 


✔️ استفاده ماسک CPAP ومد غیرتهاجمی دربیماران بدحال وآپنه تنفسی نیست بلکه دربیمارانیست که درایو تنفسی دارند اما بصورت مزمن کاهش داشته وکم است ( ارشد)

💥 کنترل بی قراری وآژیتاسیون بیماران نارسایی مزمن تنفسی از طریق پرومتازین بصورت عضلانی است پرومتازین همراه با بای پریدین بصورت عضلانی طبق نظر ال مارینو آرامبخش خوبیست برای بیمارانی که نارسایی مزمن تنفسی وابسته به ماسک CPAP دارند میباشد

اشتراک در:

تگ ها : آپنه حین خواب, آپنه حین خواب- دکترماندگار