بهداشت دهان و دندان  درارتباط با بيماريهاي قلب

جزئیات خبر

بهداشت دهان و دندان  درارتباط با بيماريهاي قلب و عروق و ديابت

بهداشت دهان و دندان  درارتباط با بيماريهاي قلب و عروق و ديابت
❤️💔❤️💔❤️

داشتن دندانها  و دهان سالم بيانگر وضعيت جسماني بدن سالم است .
علايم ابتلا به بيماريهاي :
سيستم ايمني بدن
بيماريهاي قلبي
ديابت و....
ممكن است بصورت پوسيدگي دندان ، بيماريهاي لثه ، خونريزيهاي مزمن ، خشكي دهان و.....ديده شود

🔴باكتريهاي دهان به پلاكهاي سيستم گردش خون  ميچسبند و درشكل گيري پلاكهاي داخل عروق ولخته خون مشاركت دارند
🔴 بيماريهاي لثه ميتوانند لثه و بافتهاي پشتيبان  دندانها رامبتلا كنند
🔴اصلي ترين  عامل بيماري لثه تجمع ميكروبي بر روي دندانهاست وارد جريان خون كه شد به پلاكهاي چربي كه درجدار عروق خوني قرار دارند ميچسبند وبه تشكيل لخته خون كمك ميكند 
اين جريان عملكرد مواد غذايي و اكسيژن قلب را محدود خواهد كرد .

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار- جراحی قلب-