8 نشانه سکته قلبی

جزئیات خبر

8 نشانه سکته قلبی

8 نشانه سکته قلبی

🔸سوء هاضمه یاحالت تهوع
🔹درد فک،گوش،گردن و شانه
🔸خستگی مفرط
🔹تنگی نفس وسرگیجه
🔹خواب‌آلودگی،بی‌خوابی
 🔹ضربان تندونامنظم قلب

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار, سکته قلبی