انتي اكسيدان چيست؟

جزئیات خبر

انتي اكسيدان چيست؟

 

انتي اكسيدان چيست؟

انتي اكسيدانها تركيباتي هستند كه باعث محافظت در برابر اسيبهاي سلولي ناشي از ملوكولهايي بنام ⭕️⭕️⭕️ راديكالهاي ازاد⭕️⭕️⭕️ ميشوند

انتي اكسيدانها مواد مغذي در غذاها هستند كه با خنثي كردن راديكالهاي ازاد از تخريب بدن جلوگيري ميكنند
⭕️⭕️⭕️

راديكالهاي ازاد چيست؟

مولكولهاي با پوسته الكتروني ناقص هستند كه در همه جا ، هواي تنفسي و مواديكه در اطراف ما هستند ميتوانند با تخريب سلولهاي خسارت جبران ناپذيري ببدن وارد كنند
⭕️⭕️⭕️
در انسان مهمترين راديكال ازاد
اكسيژن است 
مولكول اكسيژن در معرض :
تشعشعات مختلف
استرس
دودهاي ناشي از دخانيات 
هواي الوده و.........دست بكار تخريب سلولها ميشود
در نتيجه انواع سرطانها ، ديابت ، نارسايي قلبي ، اسيبهاي مغزي ، پيري زودرس ، مشكلات عضلاني   و............ پيش ميايد
⭕️⭕️⭕️
در كل سيستم ايمني بدن ضعيف خواهد شد

🍒🍇🍉🍓🍑🍈🍌🍋🍊

 

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار- انتی اکسیدان