عادات مضر برای سلامت قلب

جزئیات خبر

عادات مضر برای سلامت قلب

عادات مضر برای سلامت قلب

بی تحرکی یا کم تحرکی
پر خوری ، اضافه وزن
بی توجهی ب مشکلات روحی 
کشیدن سیگار 
تغذیه نا سالم 

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار-