آنوریسم بطنی

جزئیات خبر

آنوریسم بطنی

آنوریسم_بطنی

✔️ آنوریسم های بطنی اساسا در انفارکشن های ترانس مورال میوکارد ( تمام ضخامت میوکارد)  واکثرا در اپکس وقسمت قدامی قلب دیده می شود


🔮 معیارهای تشخیصی آنوریسم بطنی 👇👇👇

☑️ گالوپ بطنی
☑️ بالابودن مداوم قطعهST بدنبال انفارکتوس میوکارد
☑️ موج Q بزرگ در لیدهای تحتانی (2،3، AVF)
☑️ کاهش ولتاژ کمپلکس QRS
☑️ بزرگی بطن چپ در گرافی سینه
☑️ حرکات متناقض ( پارادوکس) کیسه آنوریسم درسیستول در موقع فلوروسکوپی وکاتتریزاسیون قلبی

اشتراک در:

تگ ها : انوریسم بطنی, انوریسم بطنی- دکترماندگار

دیدگاه ها
توجه ! برای ارسال دیدگاه می بایست، وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاه خود را بیان کنید